ornament

Университет сандарыҚожа Ахмет Ясауи атындағы Түркістан мемлекеттік университеті 1991
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  1992
Мекен-жайы   161 200, Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Б.Саттарханов даңғылы, 29


Білім алушылар контингенті

 


2016 2017 2018 (Қазан) 2019 (Қазан) 2020 (Қазан) 2021 (Мамыр)
Жоғарғы білім беру деңгейде білім алушылар 7315 7581 8308 9345 9585 9418
Бакалавриат (қашықтықтан оқыту технологиясы, дайындық бөлімінің тыңдаушыларымен бірге) 6372 6728 7471 8426 8562 8406
Интернатура 943 853 837 919 1023 1012
оның ішінде шетелдік білім алушылар саны: 1240 1290 1423 1555 1405 1356
Жоғарғы білімнен кейінгі деңгейде білім алушылар 446 526 799 768 719 700
Магистратура 268 191 189 248 373 362
Қашықтықтан оқыту технологиясы (Магистранттар) контингенті 51 160 404 257 2
Резидентура 44 92 120 186 261 257
Докторантура 83 83 86 77 83 81
оның ішінде шетелдік білім алушылар саны: 89 66 8 13 15 23
Жалпы білім алушылар саны: 7761 8107 9107 10113 10304 10118
Жалпы шетелдік білім алушылар саны: 1329 1356 1431 1568 1420 1379
Ер/Әйел (%) 55.9/44.1 47.75/52.25 57.68/42.32 43.44/56.56 42.89/57.11 42.67/57.33

Оқуға қабылданғандар саны

Контингент 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Тыңдаушылар 674 787 778 712 642 600
 Бакалавриат 1131 1571 1661 1989 2171 1806
 Бакалавриат (Қашықтықтан оқыту технологиясы) 87 57
Интернатура 388 535 528 484 550 621
 Магистратура 126 94 75 96 160 220
 Магистратура (Қашықтықтан оқыту технологиясы) 73 154 245
 Резидентура 8 10 33 53 117 120
 Докторантура 27 29 21 40 12 31
Қабылданған білім алушылар жалпы саны: 2354 3099 3250 3619 3739 3455

Оқуды бітіргендер саны

Контингент 2016 2017 2018 2019 2020
Бакалавриат 991 564 574 716 840
Интернатура 330 522 481 459 525
Магистратура 128 87 94 89 88
Магистратура КазТЕП 51 128 230
Резидентура 8 11 24 48 36
Докторантура 27 27 35 20 24
Бітірген түлектер саны: 1484 1211 1259 1460 1743
Шетелдік студенттердің жалпы саны 180 170 116 154 224

Академиялық құрылым


2015 2016 2017 2018 2019 2020
Институттар саны 5 7 7 7 7 6
Факультеттер саны 8 9 10 10 10 10
Жоғары мектептер саны 1 1 1
Кафедралар саны 50 51 53 55 55 56
Колледж саны 1 1 1 1 1 1

Білім беру бағдарламаларының саны


2015 2016 2017 2018 2019 2020
Бакалавриат 54 54 54 54 76 57
Магистратура 30 30 30 30 54 62
Докторантура 11 11 11 11 15 15
Резидентура 3 3 4 4 9 17
Интернатура 6 6 6 6 2 2
Жалпы 104 104 105 105 156 153

Профессор-оқытушы штаты


2016 2017 2018 2019 2020
Ғылым  докторлары, профессорлар саны 74 73 70 71 78
PhD докторларының саны 50 56 67 88 106
Ғылым кандидаттары, доценттер саны 275 264 266 290 308
Аға оқытушы 220 181 175 29 68
Магистр-оқытушы 237 261 208 208 266
Оқытушы 328 442 309 342 238
Шетелдік ОПҚ саны 44 34 36 37 31

Ғылыми-зерттеу жұмыстарының даму параметрлері


2015 2016 2017 2018 2019 2020
Жарияланған импакт-факторлы мақалалар 89 67 59 43 100 134
Патент және авторлық куәлік көрсеткіші 10 5 13 13 51 67
Ғылыми-зерттеу жобалар саны 48 98 104 59 56 58
Ғылыми-зерттеу жұмыстар қаржысы (мың тенге) 162,6 380,0 412,1 390,5 613,1 642,7
Жарияланған монографиялар 27 40 43 23 36 28
Ғылыми басылымдарға мақала жариялау 1631 1830 2101 1645 1113 811
Университет ғалымдарының вебинарларға, онлайн-конференцияларға, конференция,симпозиум,
конгрестерге қатысу көрсеткіштері
1794 1762 1774 1330 882 889
Өткізілген ғылыми вебинарлар, онлайн-конференциялар, конференциялар, конгрестер мен симпозиумдар 12 17 20 19 21 217
Ғылыми-зерттеу институттары 6 6 6 8 6 6
Акредиттеленген ғылыми зерттеу зертханалар 3 3 3 3 3 3

Оқу ғимараттарының саны

Ресурстар


2016 2017 2018 2019 2020 
Оқу ғимараттарының саны 14 14 11 11 11
Оқу ғимараттарының жалпы ауданы (m2) 82197,9 82197,9 75544,8 75544,8 75544,8
Жатақханалардың саны 10 11 8 7 7
Жатақханалардың жалпы ауданы (m2 47835,8 52204,7 47464,4 45839,6 45839,6
Ашық және жабық спорт залдар жалпы ауданы (m2) 61684,1 31684,1 45671,4 45671,4 45671,4
Емдеу диагностика орталығы, жалпы ауданы (m2) 12913 12913 12755,1 12755,1 12755,1
Мәдениет орталығы, жалпы ауданы (m2) 8632,4 8632,4 8627 8627 8627
Мағжан қалашығы, жалпы ауданы (m2)) 3608 3608 3608 3608 3608
Яссы қонақ үйі, жалпы ауданы (m2) 2708 2708 2708 2708 2708
Асханалар, жалпы ауданы (m2) 4491,42 4491,42 5340,66 5340,66 5340,66
Ботаникалық бау (гектар) 100 га 100 га 88 га 88 га 88 га
Ғылым орталығы, жалпы ауданы (m2) 436,5 436,5 436,5 436,5 436,5
Жабық бассейн (m2) 771,08 771,08 771,08 628,5 628,5
Жалпы кітап қоры 626438 606230 610172 580321 593281
400 000 томдық жаңа кітапхана, жалпы ауданы (m2) 6472 6472   6472   6472 6472
АКРРЕДИТАЦИЯ  ЖӘНЕ РЕЙТИНГ  
Жылдар 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Аккредиттелген бағдарламалар саны 51 10 1 31 55
Институционалдық  аккредитация БСҚА БСҚА БСҚА АРТА АРТА АРТА
Аккредиттеуге ұсынылған бағдарламалар саны 10 1 30 50 8
Еуропалық үлгідегі диплом қосымшасының енгізілуі (Diploma Supplement) 1 1 1 1 1 1
Сапа стандарты белгісі (ТSE сертификаты) 1 1 1 1 1 1
Ұлттық рейтингте алғашқы үштікке енген білім беру бағдарламаларының саны


https://nkaoko.kz/rejting-vuzov/rejting-vuzov-kazakhstana-2018/natsionalnyj-rejting-luchshikh-mnogoprofilnykh-vuzov-kazakhstana-2

11 30


(АРТА), (БСҚА)

13


(АРТА),

(БСҚА)

9


(БСҚА)

 

4


(АРТА)

 

4


(АРТА)

Webometric


http://www.webometrics.info/en/search/Rankings/International%20Kazakh%20type%3Amundial

21931-әлемдік ЖОО арасынан 21319-әлемдік ЖОО арасынан 56 орын 102 ҚР ЖОО арасынан, 15665-әлемдік ЖОО арасынан 50 орын 122 ЖББҰ арасынан,


15668 — әлемдік ЖББҰ арасынан

13 орын  121 ҚР ЖББҰ арасынан (маусым 2019ж.) , 6256 – әлемдік ЖББҰ арасынан 18 орын  100 ҚР ЖББҰ арасынан (қаңтар 2020ж.) ,


7755- әлемдік ЖББҰ арасынан

 

Институционалдық рейтингте университеттің орны


https://nkaoko.kz/rejting-vuzov/rejting-vuzov-kazakhstana-2018/natsionalnyj-rejting-luchshikh-mnogoprofilnykh-vuzov-kazakhstana-2

http://rraranking.com/?page_id=3261

9 9 8 орын БСҚА (21 ЖББҰ арасынан),


7 орын – РРА (50 ЖББҰ арасынан)

6 орын БСҚА (20 ЖББҰ арасынан)


7орын РРА

(50 ЖББҰ арасынан)

11


(АРТА)

9


(АРТА)

QS рейтингте университеттің орны  (QS University Rankings: EECA)


https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018

142 орын 150 ЖОО арасынан  


169 орын 200 ЖОО арасынан

 

173 орын  300 ЖББҰ арасынан 216 орын 300 ЖББҰ арасынан 213 орын 350 ЖББҰ арасынан 175 орын 400 ЖББҰ арасынан
IREG – «IAAR Eurasian University Ranking (IAAR EUR)»


https://iaar.agency/rating/9/0/2020

 


 

 


 

 
7 орын 27-ші ЖББҰ арасынан
ARES – әлемдік университеттердің академиялық рейтингі – Еуропалық Стандарт
11 орын 95 ЖББҰ арасынан


А+

Сұрақтарыңыз бар ма?

Рахмет! Сіздің өтінішіңіз қабылданды.
О! Пішінді жіберу кезінде бірдеңе дұрыс болмады.