ornament

Eğitim sorunları komitesi

Danışmanlar komitesinin temel amacı, eğitim, «RUHANI ZHANGYRU, gençlik çalışmaları ve öğrenci girişimleri için politika mekanizmalarının uygulanmasını, yani araştırma alanlarının ve konularının modern gereksinimlere uygunluğunu koordine etmektir.

Danışmanlar  Komitesinin temel görevi, eğitim ve hizmetin her seviyesinde yenilikçi bir araştırma yönü sağlamak için kültürel etkinlikler, öğrencilerin sosyal statüleri, uzman toplantıları, toplantılar, seminerler, karar verme, öneriler yürütmektir.

Karmaşık eğitsel, bilimsel ve pratik çalışmaların, yenilikçi projelerin uygulanmasında Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı gereksinimlerinin ve Yönetim Kurulu kararlarının ve Üniversite Stratejik Kalkınma Planının uygulanmasına öncülük etmek;

Eğitimin entegrasyonunun organizasyonu, öğrencilerin sosyal sorunları ve üretim işi;

Öğretim kadrosunun eğitim alanında derecelendirmeye göre analizi, önerilerin geliştirilmesi;


DANIŞMAN KOMİTE ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKLER

Danışman Komitesi başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve komite üyelerinden oluşmaktadır. Komisyon başkanı, üniversitemizin sosyal destek ve eğitiminden sorumlu başkan yardımcısıdır.    Geri kalan başkan yardımcıları (onayları ile) eğitim departmanlarının başkanları ve öğretim için dekan yardımcıları olabilir, öğrenci konseyinden bir öğrenci Danışmanlık Komitesinin üyesi olabilir.

Komitenin oluşumu, Sosyal Destek ve Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısının önerisi üzerine Üniversite Rektörünün emriyle onaylanır.

Danışmanlar Komitesi en az iki ayda bir toplanır. Komite toplantıları Komite üyelerinin tamamı ve yarısının huzurunda yapılır ve Komite üyelerinin 2 / 3’ünün desteği ile karar alınır.

Danışmanlar Komitesi toplantısının gündeminde yer alan konular, Danışmanlar Komitesi Başkanı tarafından onaylanır ve Komite toplantısının başlamasından 5 gün önce Komite üyelerine sunulur.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Danışmanlar Komitesi’nin çalışmaları, yıllık olarak oluşturulan ve akademik yıl için onaylanan plana uygun olarak yürütülmektedir. Danışmanlar Komitesi çalışma planı her yıl Danışmanlar Komitesi Başkanı tarafından onaylanır.

Danışmanlar Komitesi toplantılarında alınan kararlar tutanağa geçirilir. Tutanaklar başkan, sekreter tarafından imzalanır ve 3 iş günü içerisinde incelenen konularla ilgili bölümlere alıntı şeklinde gönderilir.

Hala sorularınız mı var?

Teşekkürler! Başvurunuz alınmıştır.
Oh! Formu gönderirken bir şeyler ters gitti.