ornament

Yönetim Kurulu

Üniversite Yönetim Kurulu, Rektörün başkanlığında, Rektör Vekili (Rektör Birinci Yardımcısı), rektör yardımcıları ve dekanlardan oluşur. Yönetim Kurulu üyeliğinin süresi, görev süreleriyle sınırlıdır. Rektör Vekili, Rektöre vekâlet ettiğinde Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulunun toplantı gün ve saatini Rektör belirler. Yönetim Kurulu, idari konularda Rektöre yardımcı bir organdır. 

Görevleri şunlardır:

a) Mütevelli Heyeti ile Senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek,

b) Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programlarını, bütçe taslağını incelemek ve Rektörlüğe sunmak,

c) Fakülte, Enstitü, Yüksekokul Kurullarının idari ve mali konulardaki kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

d) Rektörün getireceği konularda karar almak.

Yönetim Kurulu ile ilgili Yönetmelik 

KURUL PLANI 2020-2021

KURUL PLANI 2020-2021


Hala sorularınız mı var?

Teşekkürler! Başvurunuz alınmıştır.
Oh! Formu gönderirken bir şeyler ters gitti.