ornament

Eşi̇t eri̇şi̇m, katilim ve öğrenci̇leri̇n başarilari

Üniversite, Türk Dili Konuşan Devletleri ve Kazakistan Cumhuriyeti toplumsal gelişimine katkı sağlamayı esas alan kişisel sorumluluk ve değer prensipleri temelinde hareket etmektedir. 2013-2023 yıllara özel stratejik planımızda biz önemli göstergeler olarak yüksek dereceli eğitimi ve ona erişimin geniş bir şekilde sağlanmasını öne çıkardık. 

Türkistan, Çimkent, Kentav ve Almatı’daki kampüsler aracılığıyla üniversite bölgede eğitim imkânını sağlamakta, aynı zamanda geniş kabul seçimi, erişim yolları ve uygunsuz durumları önlemek için ve yüksek eğitim elde etmek için zor emek şartlarında bulunanlara destek vermek amacıyla finansal paketler sunmaktadır.

Kaliteli eğitim almaya sağlanan geniş erişimi yönetmek ve öğrencilerin Üniversitenin eğitim, bilimsel ve toplumsal faaliyetlerine katılması Akademik Politika Departmanının, Bilimi Ticarileştirme Departmanının, Manevi Canlanma ve Eğitim Departmanının, Öğrencilere Hizmet Merkezinin ve Öğrencilerin Adil Erişimi, Katılımı ve Başarısı Komisyonunun yetkisinde bulunmaktadır. Adı geçen organlar birlikte merkezleştirilmiş planlamayı, yaklaşımların uygunluğunu, izlemeyi, eğitim imkânını genişletmeyi ve öğrencilerin, öğretmenlerin ve personellerin üniversite hayatına katılımını sağlayacaktır.Hala sorularınız mı var?

Teşekkürler! Başvurunuz alınmıştır.
Oh! Formu gönderirken bir şeyler ters gitti.