ornament

Üni̇versi̇tede eği̇ti̇m almaya yöneli̇k burslar

Türkiye Cumhuriyeti Mütevelli Heyet kararına uygun olarak her yıl çeşitli dallarda uzman yetiştirmek için eğitim bursları sağlamaktadır.   

- lisans – 500 burs kontenjanı;

- yüksek lisans – 40 burs kontenjanı; 

- tıpta uzmanlık – 20 burs kontenjanı;

- doktora – 20 burs kontenjanı   

Türkiye bursları için adaylar seçimi Milli Giriş Sınavı sonuçlarına göre verilen sertifika puanlarına bağlı olarak sadece öğrenciler seçimi döneminde yürütülmektedir. Puanların eşitliği durumunda ve üstün hakların bulunmadığı durumda, aynı zamanda lise diploması, sertifika veya diploma ortalaması eşit olduğu takdirde ilk olarta gösterdiği eğitim alanına göre aldığı puanları esas alınacaktır. “Altın Belgi” takdir madalyası, değerlendirme sırasında sadece puanların eşitliği durumunda esas alınacaktır. 

Türkiye bursları çerçevesinde bir yıllık hazırlık okuma şartıyla gündüz eğitim şekli öngörülmektedir.

Ulusal Yesevi Bilgi Olimpiyatında dereceye girenler, genel bilim dallarına göre düzenlenen uluslararası, ulusal olimpiyatlarda dereceye girenler, sporcular, Sanat ve Genel Gelişim İhtisas Dalları öğretmenleri yetiştirme bölümlerine başvuranlar öğrenci olarak birinci sınıfa kayıt yaptıracaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE DİĞER TÜRK DİLLERİ KONUŞAN DEVLETLERİ VATANDAŞLARI İÇİN EĞİTİM BURSLARI 

Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı her yıl Türkiye Cumhuriyeti, Türk Dili Konuşan Devlet ve Topluluklar vatandaşları için 200 burs kontenjanı ayırmaktadır.Hala sorularınız mı var?

Teşekkürler! Başvurunuz alınmıştır.
Oh! Formu gönderirken bir şeyler ters gitti.