ornament

Üniversite Tanıtımı

Misyonu - Yenilikçi eğitim ve araştırma alanında Türk Dili konuşan Devlet ve Topluluklar yükseköğretim kurumları arasında önderi olmak. 

Vizyonu - Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi, dünya üniversiteleri arasında ve Kazakistan Cumhuriyeti ulusal sıralamasında önde gelen üniversitedir. 

TEMEL DEĞERLER 

Manevi Yenilenme. İnsan değerleri, manevi varlık, gençler eğitimi, vatanseverlik ruhun oluşumu, milli kimliğin korunması. 

Dostluk, Eşitlik ve Hoşgörü. Üniversite, faaliyetlerini dostluk, eşitlik ve kültürel farklılıklara saygı ve hoşgörü temelinde yürütür.

Şeffaflık. Herhangi bir kurum/kuruluşlarla ilişkiler vicdan ve şeffaflık ilkelerine göre gerçekleştirilir. 

Bütünlük. Üniversite, bilimsel, eğitim ve yönetim personellerin hukuki kültürünün artırılmasını sağlar. 

Profesyonellik. Öğretim üyelerinin mesleki becerisinin yüksek düzeyi, öğrencileri eğitmede kabiliyetli ve disiplinli olması. 

Yenilikçilik. Öğretmenin aktif manevi faaliyeti aracılığıyla öğretim, planlama, proje yapma, eğitim almanın yeni yöntemlerini uygulamak. 

EĞİTİM VE UZMANLAŞMIŞ EĞİTİM KALİTESİNİ ARTIRMAK 

Eğitim sürecindeki yeni yaklaşımlar ve yöntemler, öğretmen ile öğrenci arasındaki kuramsal bilgileri tecrübede uygulamaya yönelik etkileşimli ilişkinin bir neticesidir. Yeni eğitim pragramları sayesinde kuramsal bilgilerin tecrübi becerilere dönüştürülmesi gerçekleştirilmektedir. Disiplin içeriğinde uluslararası tecrübe esas alınmakta, geleneksel eğitim yerine pratik görevlerin ve modern yönetim teknolojilerinin kullanımıyla treningler düzenlenmektedir. Öğrenci kontenjanı oluşturmanın yeni yöntemleri uygulandı. Profesyonel eğitime yönelik takviyeli koşullar ve uygulamaya konulan giriş sınavlarının yeni formatı öğrencilerin kişisel becerilerinin geliştirilmesi için uygun ortam sağlamaktadır. Bilgi görgü artırma kursları uzmanlık alanının özelliklerini ve sektörel ihtiyaçları göz önünde bulundurmakta, aynı zamanda profesyonel gelişimi ve öğrencilerin bilgi görgü düzeyinin artırılmasını etkilemektedir. 

PRATİK MERKEZLİ ARAŞTIRMALARIN ORGANİZASYONU 

Eğitim süreciyle birlikte üniversitede bilimsel-araştırma faaliyeti de geliştirimektedir. Eğitim faaliyetine öğretmenlerin yaptıkları araştırmalar eşlik etmelidir. Araştırmaların kalitesi ve hızı küresel ekonomik ve siyasî alanda meydana gelen hızlı değişimlerle ilişki içinde bulunmalıdır. Pratik merkezli araştırmalar ve eğitim kalitesi rekabetçiliğin önemli şartlarındandır. 

VERİMLİ İŞBİRLİĞİ VE ULUSLARARASI ORTAKLIĞIN GELİŞİMİ 

Üniversitemiz verimli işbirliği ve ortaklık uğruna mevcut pratşkleri ve önde gelen uluslararası tecrübeleri geliştirmeye çalışmaktadır. Bununla ilgili olarak uluslararası işbirliğinin çeşitli yönleri aktif bir şekilde geliştirilmektedir. Stratejik kurumsal ortaklığa geçiş üniversitenin genel kurumsal potansiyelini güçlendirir. 

VERİMLİ KURUMSAL YÖNETİM, KAYNAKLARIN VE ALTYAPILARIN GELİŞİMİ 

Üniversitenin modern altyapısı laboratuvarlar ve dershanelerin maddi ve teknik donanımını, bilgi ve kaynak merkezlerini, açık tilpi ofisleri (“open space”) ihtiva etmektedir, bunların hepsi yeni projelerin geliştirilmesine yönelik olarak yapılmaktadır. Özel olarak donatılmış sanal platform ve E-üniversite, SMART-kampüs öğrenciler, personeller ve öğretmenlerin kendi görevlerini oldukça profesyonel bir biçimde yerine getirmesini sağlamaktadır.Hala sorularınız mı var?

Teşekkürler! Başvurunuz alınmıştır.
Oh! Formu gönderirken bir şeyler ters gitti.